Hotel Lineas Prešov

Žiadosť o ubytovanie v zimnom semestri

Žiadosť o ubytovanie v zimnom semestri posielajte elektronicky na email recepcialineas@gmail.com do 30.9.2023

 

Pre informácie ohľadom prihlášok volajte: 051/77 23 325

Žiadosť o ubytovanie ›

POKYNY NA UBYTOVANIE PRE ŠTUDENTOV NA AK. ROK 2023/2024

Žiadosť o ubytovanie je možné vypísať elektronicky, alebo priamo na recepcii hotela. Po odovzdaní riadne vyplnenej žiadosti budete zaradení medzi uchádzačov o ubytovanie. Po uhradení platby Vám bude priradená izba podľa poradia.

 

Do termínu nástupu na ubytovanie študent predloží na recepcii hotela:

 • 2x foto (na preukaz a zmluvu)
 • Potvrdenie o návšteve školy
 • Kópiu občianskeho preukazu, pasu (cudzinci)
Študent PU univerzity Študent inej univerzity (ISM…)
Zimný semester (september-január) Letný semester (február-máj/jún) Zimný semester (september-január) Letný semester (február-máj/jún)
Trojlôžková izba 1/3 550 €
110 € / mesiac
440 € / 550 €
110 € / mesiac
600 €
120 € / mesiac
480 € / 600 €
120 € / mesiac
Dvojlôžková izba 1/2 650 €
130 € / mesiac
520 € / 650 €
130 € / mesiac
700 €
140 € / mesiac
560 € / 700 €
140 € / mesiac
Jednolôžková izba 1/1 900 €
180 € / mesiac
720 € / 900 €
180 € / mesiac
950 €
190 € / mesiac
760 € / 950 €
190 € / mesiac

Ak študent potrebuje ubytovanie na posledné septembrové dni, nemusí hradiť celú sumu za mesiac september. Za 1 noc bude študentovi PU účtované 16 € (18 € študent inej univerzity). Sumu uhradí na recepcii hotela. Pri ukončení ubytovania počas semestra sa zaplatená suma za ubytovanie nevracia späť, iba v prípade predloženia dokladu o ukončení štúdia.

Hotel Lineas si vyhradzuje právo na zmenu poplatkov v priebehu roka, v prípade nárastu nákladov spojených s ubytovacími službami.

Platbu je možné uskutočniť v hotovosti na recepcii hotela, alebo bankovým prevodom najneskôr však do 31.8.2023. Č.ú.: 6611023030/1111, IBAN: SK30 1111 000 000 66 1102 3030, BIC: UNCRSKBX, do odkazu pre príjemcu uviesť: STUDENT_Meno a Priezvisko, Variabilný symbol: uviesť svoj dátum narodenia vo forme 01021993. Pri ubytovaní je potrebné predložiť vytlačené potvrdenie o zaplatení. Izba bude študentovi priradená, až po uhradení platby, v prípade voľnej kapacity.

Hotel LINEAS ponúka:
 • Ubytovanie v 3-lôžkových izbách (1x posteľ, 1x poschodová posteľ) s vlastným sociálnym zariadením a balkónom. Na chodbe sa nachádza spoločná kuchynka. Elektrické spotrebiče na izbe nie sú povolené.
 • Stravovanie: Možnosť v reštaurácii (raňajky, denné obedové menu, večerové menu, pizza)
 • Bowling pre študentov od 9,00 €
 • WIFI na každej izbe, v reštaurácii, v bare pri bowlingu

 

V Prešove dňa 1.1.2023

Pokyny pri ubytovaní študenta
 • Študent sa môže ubytovať po 14,00 hod.
 • Odubytovanie študenta je možné len za prítomnosti chyžnej do 10:00 hod. posledného zaplateného dňa, inak je povinný si doplatiť nasledujúci deň
 • Za prípadné škody zodpovedá študent bývajúci na danej izbe, poplatok za škody uhradí na recepcii hotela (podľa platného cenníka)
 • Izbu študent odovzdá v pôvodnom stave za prítomnosti chyžnej!
 • V prípade, že študent neodovzdá izbu v pôvodnom stave, bude mu účtovaná suma podľa spôsobenej škody.
 • Študent si izbu priebežne upratuje sám, podľa potreby
 • Hotel Lineas*** recykluje odpad, koše na triedený odpad sa nachádzajú pri kuchynke na každom poschodí
 • Bežný odpad vynáša chyžná každý deň
 • Pre vynesenie bežného odpadu je potrebné dať kôš pred dvere
 • Ak si študent donesie vlastné posteľné prádlo a vlastné lôžkoviny (paplón, vankúš), odovzdá hotelové prádlo z izby chyžnej
 • Posteľné prádlo sa vymieňa 1 x mesačne
 • Podlahu a WC umýva chyžná 1 x týždenne, podľa rozpisu na danú izbu. Vtedy je študent povinný chyžnej sprístupniť izbu a zdvihnúť veci zo zeme kvôli umytiu podlahy
 • Toaletný papier si študenti zaobstarávajú sami
 • Počas nočných hodín sa vchod na recepciu z bezpečnostných dôvodov zamyká, rozpis otváracích hodín je vyvesený pri prednom vchode (z Budovateľskej ulice)
 • Pri vstupe sa študent preukáže študentským preukazom
 • Návštevy sú povolené od 7:00 hod.do 21:00 hod. nahlásením návštevy na recepcii hotela a len so súhlasom spolubývajúcich
 • Prespávanie cudzích osôb na izbe je zakázané
 • V prípade rušenia nočného kľudu, si hotel vyhradzuje právo podniknúť kroky na zabezpečenie bezproblémového chodu hotela
 • V prípade rozsiahlych zásahov v izbe je potrebné to nahlásiť na recepcii a následne to konzultovať s manažérom hotela
 • Manažér hotela má právo vstupu do izby, v prípade, že zistí, že sa porušuje hotelový poriadok a pre prípad bežnej technickej kontroly